Villkor & Regler

Avtalets omfattning

Detta avtal reglerar Fullmax AB samtliga åtaganden att utföra hemstäd hos kunden enligt kundens specifikationer, liksom kundens åtaganden att möjliggöra Fullmax AB uppdrag samt att genomföra sin betalning som ersättning för uppdraget

Åtagande

Fullmax AB tillhandahåller hemstädning vid överenskommen tid enligt ovan.

Städningens omfattning

Normal ”veckostädning” enl. bifogad beskrivning. Separat beställning kan göras på t.ex. fönsterputs, skåp, garderober, ugn och kyl. Undantagna utrymme och åtgärder ska omnämnas i bilagan Särskilda villkor. Ev. storstädning eller flyttstädning avtalas separat.

Kundens åtagande

Det är kundens ansvar att städpersonalen får tillträde till bostaden, antingen genom närvaro eller nyckelutlämning, så att städningen kan genomföras enligt avtalet.

Sjukdom/semester

Om kundens ordinarie städpersonal blir sjuk genomföres städningen enligt avtal men av annan städare ur vår ordinarie personal. Kunden informeras alltid innan sådant personalbyte.

Avbokning / uppehåll

Vid såväl ordinarie semester samt vid 4 andra ordinarie städtillfällen därutöver kan kunden avisera Fullmax AB om att städning inte önskas. Fullmax AB skickar alltid en skriftlig bekräftelse via mejl eller brev på sådan avbokning. Om det olyckligtvis uppstår behov av ytterligare avbokning måste tyvärr.

Överlåtelse

Kunden får inte utan skriftligt godkännande från Fullmax AB överlåta avtalet till tredje part. Force majeure Fullmax AB åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att utföra service eller vidtaga åtgärder.

Uppsägningstid

Fullmax AB har ingen uppsägningstid.

Bindningstid

Fullmax AB har ingen bindningstid.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Fakturor som ej betalats vid förfallodatum kan komma att överlämnas till inkasso. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Lagstadgad påminnelseavgift på f.n 50 kr tillkommer samt vid inkasso tillkommer även extra avgifter och hanteringskostnader.

Prisjustering

Fullmax AB förbehåller sig rätten att justera priserna enligt utvecklingen av Konsumentprisindex (KPI).

Ansvarsförsäkring

Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den årligt erlagda avgiften( i vårt fall 10 mil kr).

Sekretess

Samtlig personal som arbetar för Fullmax AB. har tecknat ett sekretessavtal. Person- och företagsuppgifter A&CO P.Städ hanterar alla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen).

Allmänt

Kunden godkänner vid undertecknandet av detta avtal att Fullmax AB använder hos Fullmax aB registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser för utskick av information som har betydelse för användandet av städprenumeration samt information om övriga tjänster som kan vara av betydelse för kunden.

Tvist

Skulle tvist uppstå under detta avtal mellan parterna, skall parterna i första hand och efter bästa förmåga söka finna en frivillig lösning av sådan tvist. Uppnår parterna inte en sådan lösning, skall tvist slutligen avgöras i Stockholms län tingsrätt med tillämpning av svensk lag.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.